Fix i mix

När vi fick tillbaka de mastrade låtarna från Brian Hazard i Amerika upptäcktes det att en av låtarna inte alls blev så festlig som tanken var. Valet stod mellan att skippa låten helt eller att försöka göra något åt det…

Brian hade lite kreativa förslag och det fick helt enkelt göras lite kompletterande inspelningar en glad fredagskväll och nu är en ny – och förhoppningsvis slutgiltig – version på väg över Atlanten.