Första låtarna klara

Det planerade albumet görs både invecklat och omständligt – det är utan tvivel den mest komplicerade produktion vi någonsin varit inblandade i men det är det värt.

Processen började i november förra året med att grova skisser till låtar spelades in och dessa fick benämningen ”D1” för ”Demo – generation 1”. Av de 28 kompositioner som skapats sållades ungefär hälften bort och resten slipades med lite finare sandpapper och fick så småningom benämningen ”D2” (vilket inte helt otippat stod för ”Demo – generation 2”.

I det stadiet hade arrangemang och text snyggats till en smula.

Sista förproduktionsstadiet hette ”D3” och här började låtarna få sin slutgiltiga form. Ett ännu finare sandpapper användes till att slipa bort kantigheter, ytterligare inspelningar gjordes och texterna skruvades till.

Idag gick de två låtarna ”Sen blev det mörkt” och ”Segla säkert” in i nästa fas – den som lite kärleksfullt kallas ”P1” som i ”Produktion – generation 1”. När låtarna nått detta stadium skickas de iväg till ett par andra öron för att få en kritisk genomlyssning vilket i sin tur leder till några mindre justeringar. Dessa förfinade spår som benämns ”P2” skickas sedan till mastringsstudion i Los Angeles där vår glade kamrat Brian Hazard gör de sista justeringarna…