Snart färdig…

Idag lades de näst sista händerna på den sista demon – denna gång med det fantasifulla arbetsnamnet ”Jag blir så”…Jag blir såSom synes så försöker vi slå nytt rekord i antalet trumspår och då är detta ändå bara demon…